wirtualnie

Temat: MARTRANS , ŁUKÓW
nie 30 tys. km miesięcznie ! To co oferuję: - Umowę o pracę na okres 1 miesiąca, po miesiącu albo przedłużenie umowy, albo zwolnienie. - Pracę w zgranym zespole firmowym. - Częste zmiany zestawów, przy dłuższym stażu pracy. - Atrakcyjnych zarobków (1300 zł podstawy + 40 Euro za każdy dzień po za granicami Polski "czas real" na początek, z biegiem czasu wypłata może się powiększyć do 50 Euro za dzień po za Polską, kierowcy wychodzą z wypłatami po (3-7 tys zł w zależności od pracy kierowcy). - Dość nowoczesnego taboru spełniających normy E3-E5. WZÓR: 1) DANE OSOBOWE: - Imię i Nazwisko kierowcy: - Miejscowość zamieszkania: - Wiek: - Numer GG: 2) DODATKOWE INFORMACJE: - Posiadasz mikrofon i "Skype". 3) DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: - W jakich VS pracowałeś, ile i jaki był powód Twojego zwolnienia. - Na jakich zestawach jeździłeś w VS (marka/model). - Jakimi naczepami jeździłeś w VS (plandeki/kontener/etc). - W jakich 3 krajach jeździłeś najczęściej ... (27.09.2010) do godziny 15:00. Proszę się przyłożyć do formularza powyżej i nie pisać innych form niż wyżej napisany wzór. Proszę nie pisać na PW/GG typu "przyjmiesz mnie", od razu taka osoba...
Źródło: trucksite.pl/viewtopic.php?t=12237Temat: pracownik nie przyszedł do pracy - jakie działania może/pow
" />Czy swoja nieobecnosc w pracy musze usprawiedliwic najpózniej w 2 czy tez 3 dniu nieobecnosci ? Gdzie moge znalezc przepisy dotyczace okolicznosciowych urlopów ? W odpowiedzi na to pytanie nalezy w duzej mierze posilkowac sie literatura zwiazana z prawem pracy ( Prawo pracy, C.H. BECK, L. FLOREK, T. ZIELINSKI ) Nieobecnosc w pracy lub spóznienie sie do pracy powoduja niejednokrotnie zdarzenia , które nazywane sa przez prawo przyczynami uniemozliwiajacymi stawienie sie do pracy. Chodzi tu nie tylko o przeszkody uniemozliwiajace w sposób bezwzgledny(w sensie fizycznym ) przybycie pracownika do pracy ( np. aresztowanie ) ,lecz równiez inne zdarzenia uzasadniajace nieobecnosc pracownika w pracy ze wzgledu na pewne przewidziane przez prawo okolicznosci. W kazdym z tych przypadków zawieszenie obowiazku pracy nastepuje z mocy prawa (niezaleznie od woli pracodawcy) , w terminie wystapienia zdarzenia , z którym prawo laczy taki skutek. Do przyczyn uzasadniajacych nieobecnosc pracownika w pracy zalicza sie w szczególnosci : 1) zdarzenia powodujace niezdolnosc pracownika do pracy ( choroba, macierzynstwo ) oraz zdarzenia zrównane z ta niezdolnoscia ( izolacja z powodu choroby zakaznej , leczenie uzdrowiskowe w okresie uznanym za okres niezdolnosci do pracy. ... rodziny pracownika bez wzgledu na wiek ( np. choroba wymagajaca osobistego zajmowania sie chorym ) 3) koniecznosc wypoczynku po nocnej podrózy sluzbowej (Zdarzenia uniemozliwiajace pracownikowi stawienie sie do pracy stanowia podstawe uznania nieobecnosci pracownika w pracy za usprawiedliwiona ,jezeli sa nastepstwem okolicznosci , z powodu których nie mozna przypisac pracownikowi jako po stronie stosunku pracy zadnej winy) W zwiazku z powyzszym nalezy tutaj wspomniec o obowiazkach pracownika. Pracownik jest obowiazany w razie niemoznosci stawienia sie do pracy dokonac okreslonych prawem dzialan umozliwiajacych pracodawcy wprowadzenie odpowiednich zmian w toku pracy ( w szczególnosci przydzielenie zadan nalezacych do zakresu czynnosci nieobecnego pracownika innemu pracownikowi ). W szczególnosci do obowiazków pracownika nalezy: 1) uprzedzenie pracodawcy o niemoznosci stawienia sie do pracy z przyczyny z góry niewiadomej, 2) zawiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecnosci ( z góry niewiadomej )i przewidywanym czasie jej trwania, 3) usprawiedliwienie nieobecnosci w pracy lub spóznienia sie do pracy przez podanie przyczyn nieobecnosci i przedlozenie na zadanie pracodawcy odpowiednich dowodów. Usprawiedliwienie nieobecnosci przez pracownika jest dzialaniem powodujacym ten skutek, ze pracodawca nie moze uznac niestawienia sie pracownika do pracy lub spóznienia sie do niej za naruszenie obowiazku pracowniczego. Samo powstanie zdarzenia uzasadniajacego nieobecnosc w pracy w zasadzie nie wywiera takiego skutku , lecz dopiero usprawiedliwienie tej nieobecnosci w wyzej opisany sposób. ( w celu szerszego poznania tematu odsylam do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socialnej z 15.05 1996 w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy –DZ.U.Nr.60, poz.281 i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socialnej z 27.07.1999 w sprawie szczególowych zasad i trybu wystawiania zaswiadczen lekarskich, wzoru zaswiadczenia lekarskiego i zaswiadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza ZUS-u – DZ.U.Nr.65,poz.741 ) Konkretyzujac odpowiedz na to pytanie. Otóz nalezy starac sie w jak najszybszym czasie ( mozliwym dla pracownika ) usprawiedliwic swoja nieobecnosc w pracy. Jest to bowiem konsekwencja istoty stosunku pracy oraz w ramach ustalonego przez ten stosunek - czasu pracy. {wg. art.128 kodeksu pracy - czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakladzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4512


Temat: Akcja Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO)
2. Podanie WZÓR 3. Zrób kopię dokumentów II Etap – Złożenie dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej • Na miejscu ( nie musisz być osobiście) pamiętaj: - pracownik OPS nie może odmówić ... listu, bo to jest Twój dowód złożenia podania. III Etap –Wywiad środowiskowy - w ciągu 14 dni od złożenia podania pracownik przychodzi do domu. Cel: - 1) ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej ... rolę, ale przy ustalaniu odpłatności za usługi), 2) ustalenie warunków organizacyjnych świadczenia usług, 3) ustalenie odpłatności lub zwolnienia z opłat. Przygotuj: - Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, - ... usług) jest zobowiązany przesłać do osoby zainteresowanej pismo informujące o nowym terminie załatwienia sprawy i podać przyczynę zwłoki. INFORMACJE DODATKOWE Odpłatność: - Usługi specjalistyczne powinny być przyznawane niezależnie od wysokości dochodu,...
Źródło: forum.dzieciom.pl/viewtopic.php?t=2029


Temat: Powitanko
" />Opublikowany w 2006 roku raport z badań Kate Wilson profesor pracy socjalnej na Uniwersytecie w Nottingham - badań na temat doswiadczeń ojców zastępczych" w rodzinach angielskich. Badania prowadzone były metodami ... RZ chłopców wg własnych wzorów zyciowych, które uznawali za b. wazne - jednoczesnie: (cytat) "myślę, że chłopak potrzebuje jasnego, solidnego wzoru i ja go mu dam"; "potrzeba nam tu wiecej facetów" ( cos co ja czesto spotykałem w rozmowach z naszymi polskimi ojcami (RZ) ) uwaga LD 5. Ztrudnienie i czas poswiecany dla RZ. - tylko praca w RZ - matki 48 %, ojcowie 12 % - 1-10 h/tydz. pracy zawodowej poza rodziną ojcowie 3 % matki 13 i dalej wg pow. wzoru: 11–20 4 16 21–30 9 9 31–40 33 13 41–50 ... 3 20 72 4 Porzadki domowe 7 42 42 9 Praca w ogródku 42 35 20 3 Majsterkowanie etc. 78 12 6 4 8. To samo ale z dziecmi. Kapiel małych dzieci 1 28 54 14 Nauka samoobsługi np ubierania 1 35 51 10 Pielegnacja chorego dziecka 1 41 49 9 Uzyskanie zwolnienia z pracy na chore dziecko 16 51 33 Organizacja ... od pójścia na mecz i majsterkowania . Acha - dotyczy wszystkich postów tutaj - dane mozna wykorzystywac do celów niekomercyjnych np. prac dyplomowych etc. pod warunkiem podania żródeł tzn. właściwego autora...
Źródło: forum.rodzinyzastepcze.org.pl/viewtopic.php?t=2290

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed