wirtualnie

Temat: Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000
Poradniki metodyczne ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 (Ministerstwo Środowiska, 2005) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php źródło: Natura 2000 http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl
Źródło: forum.zm.org.pl/viewtopic.php?t=763Temat: Lotnisko dla Lubelszczyzny w Świdniku
Natura 2000 PORADNIK DLA SAMORZADOW LOKALNYCH http://www.wigry.win.pl/poradnik/s9.htm polecam ta strone jest w niej wszystko na temat inwestycji na obszarach N 2000 Co do zasady więc, realizacja przedsięwzięcia mogącego istotnie negatywnie wpływać ... mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności ; właściwego funkcjonowania sieci ... stworzenie w innym miejscu siedlisk dogodnych dla chronionych gatunków). Dodatkowo, gdy przewidywany negatywny wpływ dotyczy tzw. gatunków i siedlisk priorytetowych, możliwość samodzielnego udzielenia takiego zezwolenia przez krajowe organy administracji jest ograniczona do sytuacji, gdy przedsięwzięcie jest niezbędne dla ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub dla uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego. W przypadku innych przedsięwzięć "wynikających...
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=2743


Temat: Lotnisko
A ja poszperalem troche w necie i zobaczcie co znalazlem: NATURA 2000 PORADNIK DLA SAMORZADOW LOKALNYCH Co do zasady więc, realizacja przedsięwzięcia mogącego istotnie negatywnie wpływać na obszary Natura 2000 jest ... gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności ; właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Zapis powyższy ... interesowi publicznemu. Konieczne jest jednak zminimalizowanie negatywnego wpływu, a gdy nie jest to możliwe - skompensowanie szkód poniesionych przez przyrodę, tak aby utrzymać integralność sieci (np. stworzenie w innym miejscu siedlisk dogodnych dla chronionych gatunków). Dodatkowo, gdy przewidywany negatywny wpływ dotyczy tzw. gatunków i siedlisk priorytetowych, możliwość samodzielnego udzielenia takiego zezwolenia przez krajowe organy administracji jest ograniczona do sytuacji, gdy przedsięwzięcie jest niezbędne dla ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub dla uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego Zapis powyższy stwierdza, że nawet w przypadku oceny negatywnej nie ... a gdy nie jest to możliwe - skompensowanie szkód poniesionych przez przyrodę, tak aby utrzymać integralność sieci (np. stworzenie w innym miejscu siedlisk dogodnych dla chronionych gatunków). Dodatkowo, gdy przewidywany negatywny wpływ dotyczy tzw. gatunków i siedlisk priorytetowych, możliwość samodzielnego udzielenia takiego zezwolenia przez krajowe organy administracji jest ograniczona do sytuacji, gdy przedsięwzięcie jest niezbędne dla ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub dla uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego A to jest link do strony: www.wigry.win.pl/poradnik/spis.htm Jak sobie chcecie poczytac wiecej
Źródło: lubforum.pl/index.php?showtopic=61


Temat: natura
a później pisze... www.pke-zg.org.pl/pliki/formy%20ochrony%20przyrody/ formy%20ochr%20przyrody%20srodek%20na%20strone.pdf Obszary natura 2000 są formą ochrony przyrody najprzyjaźniejszą człowiekowi, NIE WPROWADZAJĄ bowiem bezpośrednich zakazów dotyczących człowieka np.wchodzenia do lasu, wycinki drzew, zbierania grzybów i borówek itd. Ale nie będe tu snuć dalszych wywodów gdyż te informacje są ogólnodostępne, polecam strony: www.natura2000.org.pl www.wigry.win.pl/poradnik/index.htm - 5k www.iop.krakow.pl/karpaty/pdf/konf_agni ... zanska.pdf Sidzina i Jabłonka opowiedziały się za programem natura 2000, ponieważ ich władze lokalne potrafiły zrozumieć ten program, zauważyć jego zalety i przekonać o tym społeczeństwo. Tak samo jest w przypadku innych terenów na kótych wprowadzono tę formę ochrony. A uświadomię Was że w niektórych przypadkach całe miejscowości leżą w granicach tych obszarów i nikt się nie sprzeciwia. A wręcz przeciwnie znam przykłady rolników którzy sami pomagali przy inwentaryzacjach siedlisk i stanowisk bytowania...
Źródło: skawicaforum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=20


Temat: Gdzie lotnisko dla Lubelszczyzny?
Znaczeniu Wspólnotowym nie stosują się postanowienia Art 6 Dyrektywy Siedliskowej, ale państwa członkowskie są obowiązane zapewnić im "system właściwej ochrony". Sąd zdefiniował ten "system własciwej ochrony", określając że "wymaga on by ... ochrony, Komisja powinna dysponować wyczerpującą listą terenów, które na płaszczyźnie krajowej mają istotne znaczenie ekologiczne dla zamierzonego przez dyrektywę celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Jedynie bowiem w ten sposób można osiągnąć wskazany w art. 3 ust. 1 dyrektywy cel zachowania lub odtworzenia we właściwym stanie ochrony danych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w ich naturalnym zasięgu na całości europejskiego terytorium państw członkowskich. (...) uwzględniając fakt, iż państwo członkowskie po sporządzeniu krajowego wykazu terenów nie jest w stanie dokładnie i szczegółowo znać sytuację siedlisk w innych państwach członkowskich, nie może ono ze swej strony eliminować terenów posiadających na płaszczyźnie krajowej istotne znaczenie ekologiczne dla celu zachowania siedlisk, nie zagrażając w ten sposób realizacji tego celu na płaszczyźnie wspólnotowej. (...) W konsekwencji Komisja powinna mieć pewność, że dysponuje wyczerpującą listą terenów, które mogą być wybrane jako specjalne obszary ochrony, ponieważ ich utworzenie ma na celu stworzenie spójnej europejskiej sieci ekologicznej. Wynika z ... z tego to chyba sie nie ucieszysz. Dyrektywa Siedliskowa stwierdza, że badanie rozwiązań alternatywnych wymaga, aby cele ochrony i status obszaru Natura 2000 przeważały nad jakimikolwiek rozważaniami dotyczącymi kosztów, opóźnień lub ... komunikacyjnego), odmienną skalę bądź konstrukcję planu lub przedsięwzięcia. [ Dodano: Sob Maj 05, 2007 19:04 ] http://www.wigry.win.pl/poradnik/s13.htm Przepraszam ze was zabilem tak duza iloscia informacji ale uwazam ze sa wazne.
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=385

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed