wirtualnie

Temat: Baranowski h.Rawicz
... Edwardem i Adolfem, wylegitymoÂŹwani w Cesarstwie 1850 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8070Temat: Kiełbowski h.Orla
KIEŁBOWSKI h. ORLA. Podług Paprockiego dom starodawny i znaczny w Wielkopolsce. Mikołaj, syn Jakóba Kota, Jan, Łukasz, Paweł, Jan Komicz, Walenty, syn Bernarda, Andrzej Surowy, Feliks i Piotr, synowie Kacpra, dziedzice ... elekcyę 1697 r. Józef, syn Jana, zapisany do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1805 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9852


Temat: Malonowski h.Cholewa
MALONOWSKI h. CHOLEWA. Podług Paprockiego dom rozrodzony w ziemi dobrzyńskiej. Andrzej, Bartłomiej, Jakób, dwóch Marcinów, Mikołaj i Stefan 1697 r. z ziemią dobrzyńską, a Antoni 1764 r. z wojew. chełmskiem podpisali elekcye. Ksawery, sędzia pokoju w Lautenburgu, w Prusach Zachodnich 1837 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10497


Temat: Jaskłowski h.Radwan
JASKŁOWSKI h. RADWTAN. Dawna mazowiecka rodzina, jednego pochodzenia z Rybińskimi Rad wańczy kami; Paprocki pisze ją Jasklewski. Jan, podsędek zakroczymski 1565—1582 r. (jestto Jaskułowski), pochodzący od niego Kazimierz, syn Jana i ... grodzieńskiej. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9369


Temat: Mieroszewski h.Kościesza
MIEROSZEWSKI h. KOŚCIESZA. Podług Paprockiego na Mazowszu, pod Czerskiem; z nich Wszebor zamieszczony w przywileju danym Kościeszom 1400 r. przez ks. Mazowieckiego Ziemowita. Marcin, syn Pawła, w ziemi drohickiej 1676 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10563


Temat: Białośliwski h.Topór
BIAŁOŚLIWSKI h. TOPÓR. Jedna z najdawniejszych rodzin wielkopolskich, gdyż podług Paprockiego była jednego pochodzenia z Danaborskimi Toporczykami, pisała się z Pałuk, obecnie, jak się zdaje, już nie istnieje; z niej, Mikołaj, ... pow. nakielskim. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8217


Temat: Alabis h. Rubież
ALABIS h. RUBIEŻ. Paprocki w herbach rycerstwa pisze: ‟herbu Rubiesz używają domy znaczne, jak Alampi, Andryewicz, Alabis w pow. mińskim i innych wiele", co Niesiecki zrozumiał, że tego herbu Rubiesz są ... http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=7932


Temat: Biegański h.Leszczyc
BIEGAŃSKI h. LESZCZYC. Podług Paprockiego w wojew. kaliskiem. Paweł 1632 r., Kacper, Jan i Jędrzej 1697 r. podpisali elekeye. Stanisław, sufragan warmiński 1755 r. Józef, radca departamentu poznańskiego 1813 r. Franciszek, ... 1839 r. Wincenty, dziedzic dóbr Cykowa, w wiel. Ks. Poznańskiem 1876 r., żonaty z Antoniną hr. Czarniecką. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8257


Temat: Łącki h.Lis
ŁĄCKI h. LIS. Za czasów Paprockiego rozrodzeni w wojew. sieradzkiem. Jakób z Wielanowa 1484 r. Maciej, tego córka Jadwiga za Mikołajem Złockim 1492 r. Maciej, archidyakon gnieźnieński, scholastyk kujawski, kanonik krakowski ... http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10209


Temat: Mierucki v.Mirucki h.Leszczyc
MIERUCKI v. MIRUCKI h. LESZCZYC Podług Paprockiego w Wielkopolsce, pod Kcynią. Franciszka, Jezuitę, cytuje lecz bez daty Niesiecki. Kazimierz z wojew. ino wrocławskiem podpisał elekcyę 1697 r. Maryanna, żona Józefa Kurcewskiego, burgrabiego wschowskiego 1765 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10566


Temat: Karmiński h.Wczele
KARMIŃSKI h. WCZELE. Podług Paprockiego dom starodawny w Wielkopolsce; pisali się też Karmieński i Karmański. Maciej Kemblan, dziedzic na Karminie, w pow. kościańskim, miał synów: Bartłomieja, Jana, Krzysztofa, Seweryna, dziedzica na ... Ewy Krzywańskiej miał syna Aleksandra, żołnierza w wojsku ros., w 1857 r. wylegitymowanych w Królestwie. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9705


Temat: Białyński h.Lubicz
BIAŁYŃSKI h. LUBICZ. Podług Paprockiego dom rozrodzony pod Warszawą, pisze się z Białynina. Maciej, chorąży soehaczewski 1588 r., zaślubił Zofię Snopkowską, z niej miał kilku synów. Marek, rotmistrz królewski, posesor dóbr ... Wojciech, skarbnik drohicki, vicegerent nowomiejski 1723 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8234


Temat: Garlicki h.Prus
GARLICKI h. PRUS I. Podług Paprockiego dom starodawny w wojew. krakowskiem; mieli przydomek Gaszowiec. Piotr 1424 r., a. jego syn Jan 1477 r. cytowani w aktach krakowskich. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8858


Temat: Łękowski h.Nowina
ŁĘKAWSKI h. NOWINA. Podług Paprockiego w wojew. krakowskiem; jeden dom z Młoszewskimi i Łaganowskimi. Otto i Żegota 1399 r., a Piotr 1423 r. notowani w aktach krakowskich. Łukasz i Kacper 1574 ... Michała i Wojciecha 1693 roku (Metr. Kor., Zap. i Wyr. Tryb. Lubel). http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10247


Temat: Kamieński h.Cholewa
KAMIEŃSKI h. CHOLEWA. Podług Paprockiego dom starodawny w ziemi dobrzyńskiej. Andrzej, cześnik dobrzyński 1662 r. Andrzej 1674 r., Jan, Wojciech, dwóch Tomaszów i Wawrzyniec 1697 r. z ziemią dobrzyńską podpisali elekcyc. ... 1855 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9640


Temat: Gałęski h.Prawdzic
GAŁĘSKI h. PRAWDZIC. Podług Paprockiego w wojew. kaliskiem, zkąd przeszli na Wołyń. Szczęsny, podstarosta łucki 1598 r. Stanisław 1648 r. z wojew. wołyńskiem, Adam, podwojewodzy wyszogrodzki, 1674 r., Antoni i Stefan 1697 r. z wojew, kaliskiem podpisali elekcyc. Andrzej cytowany w aktach krzemienieckich 1704 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8763


Temat: Małecki h.Jelita
MAŁECKI h. JELITA. Piszą się z Malca i podług Paprockiego pochodzą od Floryana Szarego z 1333 r. N., żona Jana Korycińskiego, starosty brzezińskiego 1525 r. Mikołaj 1539 r. Łukasz i Jan, ... r.Synowie Jana: Aleksy, Karol z synem Aleksandrem i Klemens z synem Ludomirem wylegitymowani w Cesarstwie 1845 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10475


Temat: Bialkowski h.Bibersztein
BIAŁKOWSKI h. BIBERSZTEIN. Podług Paprockiego gniazdem tej rodziny jest powiat biecki, lecz nazwisko wzięli od wsi Białkowa, w ziemi dobrzyńskiej. Jan podpisany na akcie 1483 r. (Cod. Lwow.). Tomasz, dziedzic dóbr ... Mateusza, z synami: Janem, Wawrzyńcem, Dominikiem i Franciszkiem, wylegitymowani w Cesarstwie 1862 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8194


Temat: Dymiński h.Dołęga
DYMIŃSKI h. DOŁĘGA. Podług Paprockiego w w7ojewr. sieradzkiem. Po Piotrze, dziedzicu dóbr w wrojew. bracławskiem 1781 r., syn Bazyli 1788 r., po którym syn Jan, tego synowie: Grzegorz, Stefan i Ludwik z synem Marcinem wylegitymowani w Cesarstwie 1845 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8719


Temat: Malużyński h.Lis
MALUŻYŃSKI h. LIS. Podług Paprockiego dom znaczny w wojew. płockiem. Wojciech pozwany o zabójstwo Gaspra Wróblewskiego (Conv. Vars.). Adam z wojew. płockiem podpisał elekcyę 1697 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10502


Temat: Łęcki h.Janina
ŁĘCKI h. JANINA. Podług Paprockiego dom starożytny w wojew. lubelskiem. Łukasz, dworzanin i łożniczy Zygmunta Augusta, starosta wołpiński 1569 r. Jan, rotmistrz królewski 1570 r., miał syna Marcina. Mikołaj, dziedzic Jabłonny, ... pow. gostyńskim 1858 r. Jan, naczelnik okręgu wschodniego górniczego w KróÂŹlestwie 1865 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10223


Temat: Łobeski h.Korab
ŁOBESKI h. KORAB. Podług Paprockiego dom starodawny w wojew poznańskiem. Ploryan, podstarosta tykociński 1554 r., leśniczy królewski. Piotr, syn Łukasza, z księstwa Zatorskiego, ustąpił wójtostwo Dziećwinowo 1666 r. synowi swemu Bartłomiejowi, ... w Austryi 1833—1834 roku. Felicyan, malarz, poeta i powieściopisarz, umarł we Lwowie 1859 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10261


Temat: Miłaczewski v.Miełaczewski h.Korab
MIŁACZEWSKI v. MIEŁACZEWSKI h. KORAB. Podług Paprockiego dom starodawny i rozrodzony w Wielkopolsce. Mikołaj żonaty z Elżbietą Korycińską 1580 r. Jan, Piotr, Przecław i Tomasz, synowie Jana, 1596 r. Maciej, syn ... z synami: Michałem, Pawłem i Mikołajem 1847 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10670


Temat: Danikowski h.Lew i h.Półkozic
DANIKOWSKI h. LEW. Benedykt, Stanisław, Konstanty i Jan, syÂŹnowie Józefa, wmukowie Kazimierza, wylegitymowani w Cesarstwie 1851 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej. DANIKOWSKI h. PÓŁKOZIC. Podług Paprockiego w wojew. rawskiem. Marcin, podsędek rawski 1554 r. Kazimierz, chorąży wojsk polskich 1777 roku. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8642


Temat: Grabieński h.Drya
GRABIEŃSKI h. DRYA. Podług Paprockiego byli w wojew. kaliskiem. Piszą się z Grabienie, w pow. konińskim. Wawrzyniec, dziedzic Wietnicy i Bogatek 1507 r., Jan, dziedzic Grabieniey 1579 r. i Wacław, dziedzic części Sitna 1583 r. (Ks poborowe). http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9065


Temat: Necz h.Jastrzębiec
NECZ h. JASTRZĘBIEC. Okolski pisze ich Nęc; byli w wojew. krakowskiem. Mroczesław z Neczu 1408 roku. Szymona i Wojciecha, żyjących w 1580 r., cytuje Paprocki. Jerzy, elektor 1669 r. z wojew. ... (Vol. Leg.). http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10953


Temat: Łąkoszyński h.Rola
ŁĄKOSZYŃSKI h. ROLA. Senator w rodzinie, Jan, kasztelan łęczycki 1383—1419 r. Paprocki daje im herb Półkozic, tymczasem Stefan z Łąkoszyna, stając jako świadek przy oczyszczaniu się w zarzucie nieszlachectwa Mikołaja z ... Łąkoszyna cytowany w aktach krakowskich 1430 r. Stefan, świadek przy oczyszczeniu szlachectwa 1432 r. Piotr, pisarz publiczny 1475 r. (Ks. Gr. i Ziem. Łęczyckie). http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=10218


Temat: Jazłowiecki h.Abdank
JAZŁOWIECKI h. ABDANK odm. Odmiana herbu — na hełmie w koÂŹronie pół lwa złotego w prawo, trzyma w łapie Abdank biały. Podług Paprockiego i innych heraldyków była to gałąź rodziny Buczackich, czytałem przecież w herbarzu Paprockiego dopisek własną ręką tego autora zrobiony, że Jazłowieccy byli popowiczami, po kądzieli tylko z Buczackimi złączeni, i tradycya tego pochodzenia Jazłowieckich utrzymuje się nawet dotychczas na ... kijowskiej 1802 roku. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9833


Temat: Chełkowski h.Wczele
CHEŁKOWSKI h. WCZELE. Paprocki i Okolski piszą ich mylnie Chwałkowski; dziedziczyli w Wielkopolsce, a pisali się z Chełkowa, w pow. kościańskim. Stanisław i Andrzej, zvrani Kemblanowie, byli właścicielami Karmina, w pow. ... z której synowie: Seweryn i Nepomucen. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8461


Temat: Kański h.Janina
KAŃSKI h. JANINA. Podług Paprockiego w wojew. lubelskiem. Marcin, na Kozicach 1531 r‟ a Wawrzyniec, na Racławicach 1578 r. dziedzice (Ks. poborowe). Aleksander i Rafał, synowie Mikołaja, 1595 r. Jan, syn ... Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. podoskiej 1845 r. Józef, syn Antoniego, zasiadający w sądach gub. kijowskiej 1845 r. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=9665


Temat: Byszewski h.Jastrzębiec
BYSZEWSKI h. JASTRZĘBIEC. Paprocki pisze ich Bissowski, w starych dokumentach Bissewski; jedna familia z Drozdowskimi i dlatego piÂŹsała się z Drozdowa. Wzięli nazwisko od wsi Byszewa, w pow. łęczyckim. Michał, sędzia ... dowodził korpusem wojska zgromadzonego pod Warszawą, na którego czele król Stanisław August miał stanąć w obronie kraju. Umarł 1800 r., zostawiwszy z Katarzyny Skórzewskiej, podkomorzanki poznańskiej, synów: Jakóba i Antoniego, wylegitymowanych ... ttp://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Herbarz Seweryna Uruskiego
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=8403


Temat: Co sądzicie o Herbarzach
Oto lista najbardziej znanych, lub największych polskich herbarzy. Co o nich sądzicie? Jaki uważacie za najbardziej wiarygodny? Czy znacie jakieś inne? lMarcin Bielski, Herby Polskie, Poznań 1705llAdam Boniecki, Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. wyd. 1887llAdam Boniecki, Herbarz polski, t- 1-17+dodatek, Warszawa 1899-1914, reprint drukowany WAiF Warszawa 1965; edycja elektroniczna, oprac. i wyd. Ryszard Jurzak, Bielsko-Biała 2002; ... Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881.llKs. Benedykt Chmielowski Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków – Warszawa, 1763.llJan Karol Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., Kórnik 1995.llJan Karol Dachnowski Poczet możnego rycerstwa polskiego ok. 1634llJan Długosz, Insignia seu clenodia incliti RegnillJan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz, Herbarz LitewskillStanisław Dziadulewicz Herbarz rodów tatarskich w Polsce – Wilno 1929 (reprint WAiF. Warszawa 1986)llTadeusz Gajl Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku - L&L, Gdańsk 2007llTadeusz Gajl Herby szlacheckie Polski porozbiorowej – Pozkal 2005llTadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Białystok 2003llTadeusz Gajl Polskie ... InternetllAlmanach szlachecki, pod redakcją S. Starykoń-Kasprzyckiego - Warszawa 1939 (nieukończony)lldr Stefan J. Starykoń Kasprzycki - "Polska Encyklopedia Szlachecka", t. 1-12 - Warszawa 1936-1939.llKs. Wojciech Wiiuk Kojałowicz S. J. Herbarz szlachty Wielkiego ... senatorskich i tytuły honorowe posiadających – Wł. L. Anczyc i Sp., Kraków 1877llStanisław Kazimierz Kossakowski - Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich T.1-3llAdam Kromer. Mały Herbarz Adama Kromera i przyjaciółllSylwester Korwin Kruczkowski, "Forum Nobilium...", Lwów 1935llAndrzej Kulikowski. Wielki herbarz rodów polskich, wyd. Świat Książki 2005llEwaryst Andrzej Kuropatnicki, Wiadomości o klejnocie szlachekim oraz herbach ..., Michał Groll, Warszawa 1789llLackschewitz Klas, Prus-Niewiadomski Andrzej, Lecznewski Tomasz, ... Herbarz Mazowiecki, Heroldium, PoznańllŁętowski Ludwik - Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 1-4, Drukarnia UJ, 1852llIgnacy Kapica Milewski Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, dopełnienie Niesieckiego, wyd. Z. Gloger Kraków, 1870.llMarek Jerzy Minakowski "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina" Kraków 2007llMarek Jerzy Minakowski Potomkowie posłów Sejmu Czteroletniego, InternetllKasper Niesiecki, Herbarz polski, Lipsk 1841, z dopełnieniem Ignacego Kapicy Milewskiego wydawnictwo Zygmunt Gloger, Kraków 1870.llKs. ... V. 1-3.llJuliusz Karol Ostrowski Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897.llJuliusz Karol Ostrowski Tablice odmian herbowych – nakł. Juliusz hr. Ostrowski – Warszawa 1909llBartosz Paprocki Gniazdo cnoty – Kraków, 1578. (okładka)llBartosz Paprocki Herby rycerstwa polskiego – Kraków, 1584, przedruk 1858llNikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, t. 1-2. - Warszawa 1853llFranciszek Piekosiński, Herbarz szlachty prwincyi witebskiej, red. Franciszek Piekosiński, "Herold Polski", drukarni Czasu, Kraków 1899, także: reprint Poznań 1998, Wydawnictwo "Heroldium"llWacław Potocki Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego – Krakow, 1696.llPrzemysław Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, Gdańsk 2005llAdam. A. Pszczółkowski, Szlachta Mazowiecka, InternetllWładysław Pulnarowicz Rycerstwo Polskie Podkarpacia – Przemyśl 1937llKazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Księgarnia Feliksa Westa, Brody 1911llSękowski, Herbarz szlachty śląskiej, wyd Videograf II Katowice 2002llAntoni Swach Herby Polskie - Poznań, 1705llJózef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku Warszawa 2001llJózef Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego – Warszawa PWN 1993llSeweryn hrabia Uruski Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15 – Warszawa 1904-1938.llWojciech Wielądko, Heraldyka, czyli opisanie herbów w jakim który jest kształcie oraz familie rodowitej szlachty polskiej i llW. Ks. Litewskiego z ich herbami, t. 1-5 - Warszawa 1792-1798.llWilczyński J.K., Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż, ok. 1860llAndrzej Brzezina Winiarski Herby Szlachty Rzeczypospolitej, Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2006;llWiktor Wittyg, Stanisław Dziadulewicz Nieznana szlachta polska i jej herby – Kraków 1908llLeszek Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej, Warszawa 2005llAlfred Znamierowski, Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004.llTeodor Żychliński, Kronika żałobna rodzin wielkopolskich ..., Poznań 1877llTeodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, Poznań, 1879-1908 l Niektóre opisy są w leksykonie, będę wdzięczny za uwagi i resztę recenzji.
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=242

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed